Mistrzostwa Polski Sędziów Koszykówki Zamość 2023 coraz bliżej!

Mistrzostwa Polski Sędziów Koszykówki odbędą się w Zamościu od 9 do 11 czerwca 2023 roku. 

news

W linku poniżej prezentujemy Regulamin MPS Zamość 2023.

Regulamin Mistrzostw Polski Sędziów Koszykówki Zamość 2023.pdf

Zgłoszenia drużyn można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Uwaga! Każdy okręg może zgłosić jedną drużynę - w przypadku wolnych miejsc umożliwimy uczestnictwo kolejnej drużyny z okręgu - decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Warunkiem uczestnictwa w MPS Zamość 2023 jest przesłanie na adres mps2023@lzkosz.com.pl do dnia 30 kwietnia 2023 r. podpisanego przez uprawnione do reprezentowania okręgu osoby zgłoszenia drużyny na formularzu zamieszczonym w linkach poniżej (w formacie PDF i DOC):

Formularz zgłoszeniowy drużyny MPS Zamość 2023.pdf

Formularz zgłoszeniowy drużyny MPS Zamość 2023.doc

oraz potwierdzenia dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 2000 zł (kwota zawiera 500 zł wpisowego od drużyny i częściową kwotę wpisowego uczestników) na konto Lubelskiego Związku Koszykówki:

PKO BP 92 1020 3176 0000 5302 0046 1194

w tytule przelewu podając adnotację: „Wpisowe MPS/nazwa drużyny/okręg".

Korespondencję w sprawie mistrzostw prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną: mps2023@lzkosz.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące MPS Zamość 2023 będą dostępne na www.lzkosz.com.pl oraz na fanpage'u MPS Zamość 2023.
 

 

udostępnij